Vi planerar en kull med dvärgpinschervalpar med leverans vårvintern 2023. Mamma till kullen är vår underbara Salsa, SDPV-22 SE UCH SE VCH Rivendells Lilla Zafari. 

Scroll to Top